درباره نشریه

فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم 

 

فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم  نشریه‌‌ای علمی  از تابستان سال 1402 آغاز به‌کار کرده است، درجه علمی به این فصلنامه بر اساس نامه شماره 94178مورخ 1402/04/25  از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم  اعطا شده است. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می‌شود و در کلیه مباحث حوزه علوم تربیتی به انتشار آن دسته از مقاله‌های اصیل پژوهشی می‌پردازد که به دانش، نوآوری و درک جدیدی از حوزه‌های علوم تربیتی منتهی شود. کلیه مقاله‌­­های ارسالی به این فصلنامه پس از ارزیابی اولیه، در صورت نداشتن مشکل عمده، توسط داوران نشریه که از اساتید به‌نام کشور در زمینه علوم تربیتی هستند مورد داوری و ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند؛ سپس مقاله‌ها با توجه به رأی داوران و زیر نظر مستقیم سردبیر و اعضای شورای دبیران انتخاب و منتشر می‌شوند. این فصلنامه هزینه بررسی اولیه  ندارد و پذیرش نهایی مقاله را دارد.