اهداف و چشم انداز

فصلنامه  آموزش مدارس در هزاره سوم  از یک سو با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛ و از سوی دیگر کاربرد یافته­‌های پژوهشی برای حل مشکلات زندگی منتشر می‌شود.

رسالت اصلی این فصلنامه، به‌­ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­‌ها و فن­‌آوری­‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده، و معضلات متعددی را پدید آورده است، انتشار یافته‌های بدیع علم علوم تربیتی است که در زمینه‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران و علاقه­‌مندان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم نماید. بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقا‌له‌هایی در قلمروهای متنوع علوم تربیتی است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند.

 1. برگرفته از پژوهش‌های ناب  باشند و نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند.
  2. برگرفته از پژوهش‌های بدیع مقایسه‌­ای و بنیادی باشند؛ و زمینه‌هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشند.
  3. به ارتقای تولید علم و سطح دانش تخصصی پژوهشگران و جامعه در حوزه علوم تربیتی بی‌انجامند.
  4. امکان مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم و کاربرد آن را در زمینه‌های مختلف علوم تربیتی در سطح ملی و بین­‌المللی فراهم آورند. 

حیطه‌های پژوهشی مقاله‌ها در فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم  شامل قلمروهای زیر است:

 1. آموزش بزرگسالان
 2. آموزش و پرورش پیش دبستانی
 3. آموزش و پرورش تطبیقی
 4. آموزش و پرورش دبستانی
 5. آموزش و پرورش کودکان استثنایی
 6. آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
 7. برنامه ریزی آموزشی
 8. برنامه ریزی درسی
 9. تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 10. تحقیقات آموزشی
 11. تکنولوژی آموزشی
 12. روانشناسی
 13. روانشناسی تربیتی
 14. شیوه های نوین آموزش
 15. فلسفه آموزش و پروش
 16. فنون تدریس
 17. کودکان تیزهوش
 18. کودکان عقب مانده ذهنی
 19. کودکان مبتلا به اختلالهای عاطفی و اجتماعی
 20. کودکان معلول جسمی
 21. کودکان نابینا و نیمه بینا
 22. کودکان ناشنوا و نیمه شنوا
 23. مدیریت آموزشی
 24. مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 25. مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 26. مشاوره
 27. مشاوره تحصیلی